Welkom op de NIPT test website

Hier leest u meer over de NIPT test; De Niet Invasieve Prenatale Test.
Tevens vindt u hier informatie over andere prenatale tests zoals de combinatietest, de vruchtwaterpunctie en de vlokkentest.

Ons motto

Soms leren we meer van het zoeken naar antwoorden zonder deze te vinden, dan van de antwoorden zelf.

— L. Alexander

Latest News

  • 17 APR 15
  • 10

  Betrouwbaarheid van NIPT test aangetoond

  Nieuw internationaal onderzoek heeft aangetoond dat de prenatale NIPT test zeer betrouwbaar is. Uit het Zweeds-Amerikaans onderzoek blijkt dat de Niet-Invasieve Prenatale Test betrouwbaarder is dan de combinatietest. De nieuwe bloedtest screent zwangere vrouwen effectiever op aanwezigheid van het Syndroom van Down, Edward en Patau bij het ongeboren kind. Zwangere vrouwen die in Nederland hun

  • 26 NOV 14
  • 0

  Evaluatie van de TRIDENT studie en vervolg in 2015

  Momenteel wordt in Nederland studie naar de NIPT test uitgevoerd. Deze landelijke TRIDENT studie moet uitsluitsel geven of de Niet-Invasieve Prenatale Test in Nederland wordt opgenomen in het prenatale screeningsprogramma. Brigitte Faas, laboratoriumspecialist klinische genetica, sprak op het Cambridge Healthtech Instituut congres in Boston over de voortgang van de TRIDENT studie naar de NIPT test.

  • 20 OKT 14
  • 0

  Vergoeding NIPT test kosten

  De minister van Volksgezondheid heeft besloten dat alle zwangere vrouwen met een positieve uitslag bij de combinatietest voor vergoeding van de kosten van een NIPT test in aanmerking komen. Dit betekent dat al deze vrouwen, ongeacht hun leeftijd, de NIPT test per 1 januari 2015 vergoed krijgen. Hiervoor zal het Besluit Zorgverzekering worden aangepast. Omdat

  • 10 OKT 14
  • 0

  Landelijke proef met NIPT test afgerond

  Over het hele land verspreid hebben zo’n 1300 zwangere vrouwen aan de proef met de NIPT test meegedaan. Nu de proef is afgerond zullen de resultaten de komende periode zorgvuldig worden geanalyseerd. Op basis van deze analyse zal de Gezondheidsraad het ministerie adviseren over de vraag of de NIPT test een standaardprocedure dient te worden.

  • 16 JUN 14
  • 0

  NIPT test in Nederland in basispakket zorgverzekering

  Sinds april 2014 komen de kosten van de NIPT test in Nederland voor vergoeding in aanmerking. Tegelijkertijd is de vergoeding voor de combinatietest uit het basispakket gehaald. De Gezondheidsraad had daartoe eerder geadviseerd. Per 1 januari 2015 zal de vergoeding van de NIPT test van het eigen risico van de zorgverzekering worden afgetrokken. De oude

  • 07 MRT 14
  • 0

  TRIDENT studie

  Eind 2013 heeft de Gezondheidsraad minister Schippers van Volksgezondheid positief geadviseerd over de invoering van de Niet-invasieve prenatale test (NIPT test). De minister heeft dit advies overgenomen en besloten de 8 Nederlandse UMC’s, verenigd in het NIPT-consortium, een vergunning voor twee jaar te verlenen om de NIPT test als prenataal vervolgonderzoek aan te bieden. De