• Wat is een combinatietest?

  Hier vindt u meer informatie over de combinatietest. Dit is een prenatale test waarbij in de beginfase van uw zwangerschap wordt onderzocht of uw ongeboren kindje een verhoogde kans heeft op het syndroom van Down, het syndroom van Edwads of het syndroom van Patau. Na afloop van de combinatietest kan dus nog niet met zekerheid worden gesteld of uw kindje een van deze aandoeningen heeft. Bij een verhoogde kans hoeft uw kindje lang niet altijd ook echt een afwijking te hebben. Aan de andere kant kan een kindje bij een niet-verhoogde kans achteraf soms toch wel een afwijking blijken te hebben.

  Het onderzoek

  De combinatietest bestaat uit een twee verschillende onderzoeken. Een bloedonderzoek en een nekplooimeting. Bij beide onderzoeken lopen u en uw kindje geen risico op complicaties.

  Bloedonderzoek
  Bij het bloedonderzoek wordt uw bloed afgenomen. Uw bloed wordt vervolgens in een laboratorium onderzocht. Het bloedonderzoek heeft plaats tussen 9e en 14e week van uw zwangerschap.

  Nekplooimeting
  Bij de nekplooimeting wordt met behulp van een echografie de dikte van de nekplooi van het ongeboren kindje opgemeten. Dit is een dunne onderhuidse vochtlaag in de nek van het kindje. Een verdikte nekplooi is een indicatie dat een kindje het syndroom van Down heeft. Hoe dikker de plooi is, des te groter het risico op het syndroom van Down.

  De uitslag van de test

  Op basis van uw leeftijd, de uitslag van de bloedtest en het resultaat van de nekplooimeting wordt beoordeeld hoe groot het risico is dat u loopt dat het ongeboren kindje het syndroom van Down, het Edwardssyndroom of het Patausyndroom heeft. Het is afhankelijk van het onderzoek en uw huisarts, gynaecoloog of verloskundige wanneer u de uitslag van het onderzoek krijgt. Hierover wordt u voor aanvang van de combinatietest door uw huisarts, gynaecoloog of verloskundige geïnformeerd.

  De uitslag van de combinatietest is een kans. Het geeft geen uitsluitsel. Bij een verhoogd risico wordt daarom geadviseerd een vervolgonderzoek te doen. Dit onderzoek geeft wel uitsluitsel of een ongeboren kindje het syndroom van Down, Edwards of Patau heeft.

  Een verhoogd risico of een grote kans?
  Een verhoogde kans houdt in dat u een verhoogd risico loopt op een kindje met een chromosoomafwijking, een DNA afwijking of een stofwisselingsstoornis. Een verhoogde kans betekent dat in ten minste 1 van iedere 200 zwangerschappen een vrouw in verwachting zal zijn van een kindje met een dergelijke aandoening. De kans op een gezond kindje is echter vele malen groter. Een verhoogd risico of verhoogde kans betekent dus niet dat u een grote kans heeft op een kindje met een van de genoemde afwijkingen. De meeste zwangere vrouwen die een verhoogde kans hebben krijgen een kindje zonder aandoening. Aan de andere kant biedt een niet-verhoogde kans geen 100% zekerheid dat een kindje geen aandoening heeft.
  Als u een verhoogde kans heeft op een kindje met het Downsyndroom, Edwardssyndroom of Patausyndroom zal u een vervolgonderzoek worden aangeboden.

  Verdikking van de nekplooi
  Een verdikking van de nekplooi hoeft nog niet te betekenen dat uw kindje met een lichamelijke aandoening of chromosoomafwijking zoals het syndroom van Down heeft . Ook gezond kindjes kunnen een verdikte nekplooi hebben. Wanneer de nekplooi 3,5 millimeter of dikker is zal een uitgebreid echografisch onderzoek worden aangeboden.

  De combinatietest bij meerlingen
  Indien u een meerling verwacht, dan krijgt u voor ieder kind een aparte uitslag. Als bij één of beide kindjes sprake is van een verhoogde kans zal een vervolgonderzoek worden aangeboden.

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream