• Betrouwbaarheid van NIPT test aangetoond

  Nieuw internationaal onderzoek heeft aangetoond dat de prenatale NIPT test zeer betrouwbaar is. Uit het Zweeds-Amerikaans onderzoek blijkt dat de Niet-Invasieve Prenatale Test betrouwbaarder is dan de combinatietest. De nieuwe bloedtest screent zwangere vrouwen effectiever op aanwezigheid van het Syndroom van Down, Edward en Patau bij het ongeboren kind.

  Zwangere vrouwen die in Nederland hun foetus willen laten testen op het Syndroom van Down dienen momenteel eerst een combinatietest te doen. Zij komen nu pas voor de NIPT test (ook wel NIP test genoemd) in aanmerking als uit de combinatietest blijkt dat het risico dat zij lopen op een kindje met het Syndroom van Down  groter is dan 1 op de 200. De belangrijkste overweging van minister Schippers van Volksgezondheid om de NIPT test niet aan alle zwangere vrouwen beschikbaar te stellen was dat er nog niet voldoende bewijs was dat de test wel betrouwbaar genoeg was.

  Om onder meer de betrouwbaarheid van de NIPT test te toetsen mag een geselecteerd aantal ziekenhuizen in Nederland sinds april 2014 bij wijze van proef de NIPT test aanbieden aan zwangere vrouwen met een verhoogd risico. Met name de academische ziekenhuizen hebben er bij minister Schippers nadrukkelijk op aangedrongen de NIPT test toegankelijk te maken voor alle zwangere vrouwen. Op het moment van schrijven ligt dit nog ter beoordeling bij Gezondheidsraad.

   

  Nip test is zeer betrouwbaar blijkt uit nieuw onderzoek

  De bevindingen van het onderzoek die afgelopen week in het New England Journal of Medicine zijn gepubliceerd leveren nu wel voldoende bewijs dat de NIP test betrouwbaar is.

  Ook het Leids Universitair Medisch Centrum  (LUMC) heeft gegevens van onderzochte zwangere vrouwen voor dit onderzoek aangeleverd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de NIP test vrijwel ieder geval van het Syndroom van Down aan weet te wijzen. Bovendien blijkt dat bij een positieve uitslag bij de NIP test het ongeboren kindje ook daadwerkelijk het Syndroom van Down heeft.

   

  Nip test geeft vroeger in de zwangerschap meer zekerheid

  Volgens prof. dr. D. Oepkes, hoogleraar verloskunde en foetale therapie aan het LUMC en voorzitter van het NIPT consortium is de betrouwbaarheid van de NIP test hiermee aangetoond. Oepkes zegt dat de Gezondheidsraad niet om de resultaten van het Zweeds –Amerikaanse onderzoek heen kan. Hij verwacht dat invoering van de NIP test voor alle zwangere vrouwen in Nederland daarmee een stuk dichterbij is gekomen.

  De invoering van de NIP test kan volgens Oepkes een hoop zwangere vrouwen eerder zekerheid geven. Het voordeel van de NIP test is namelijk dat deze reeds vanaf week 10 van de zwangerschap kan worden uitgevoerd, terwijl de combinatietest alleen tussen de 11e en 14e week van de zwangerschap kan worden uitgevoerd.

  Voor de 1 op de 4 zwangere vrouwen die haar foetus graag op het Syndroom van Down wil laten testen zou invoering van de NIPT test voor alle zwangeren in ieder geval een uitkomst zijn. Nu wijkt wekelijks zo’n horderdtal zwangere vrouwen die in Nederland niet voor de NIPT test in aanmerking komen uit naar België waar de prenatale test wel voor alle zwangere vrouwen beschikbaar is.

  Leave a reply →

Photostream