• NIPT test in Nederland in basispakket zorgverzekering

  Sinds april 2014 komen de kosten van de NIPT test in Nederland voor vergoeding in aanmerking. Tegelijkertijd is de vergoeding voor de combinatietest uit het basispakket gehaald. De Gezondheidsraad had daartoe eerder geadviseerd. Per 1 januari 2015 zal de vergoeding van de NIPT test van het eigen risico van de zorgverzekering worden afgetrokken.

  De oude procedure

  Zwangere vrouwen met een verhoogd risico op een kindje met een chromosomale afwijking komen in Nederland voor de NIPT test in aanmerking. Daarnaast wordt de combinatietest in het kader van prenatale screening op chromosoomafwijkingen voortaan aan iedere zwanger vrouw aangeboden. Tot voor kort kwamen alleen vrouwen van boven de 35 automatisch voor een vruchtwaterpunctie of vlokkentest in aanmerking. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat een vergrote kans op een chromosomale afwijking beter te voorspellen is met een combinatietest dan op grond van slechts de leeftijd van de zwangere vrouw. Vanaf 1 januari 2015 zal het leeftijdscriterium dan ook vervallen en zullen de kosten van de combinatietest voor iedere vrouw zo’n €160,- gaan bedragen.

  De nieuwe procedure

  Een zwangere vrouw die op grond van de uitslag van de combinatietest een verhoogd risico op chromosoom afwijkingen blijkt te hebben, krijgt de kosten van een vervolgonderzoek vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Sinds april 2014 kunnen zwangere vrouwen in Nederland als vervolgonderzoek ook voor de NIPT test kiezen. Vergeleken met een vruchtwaterpunctie en vlokkentest heeft de NIPT test als belangrijk voordeel dat er geen kans op een miskraam bestaat. De uitslag van dit onderzoek biedt meer zekerheid dan de combinatietest, maar wel weer minder dan vervolgonderzoeken als de vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Daarnaast bestaat er een kleine kans dat er bij de test in de bloedstaal te weinig DNA van de foetus is terug te vinden. In dat geval dient de test nogmaals te worden uitgevoerd om een uitslag te krijgen. Voor vrouwen die in verwachting zijn van een meerling kan deze test geen soelaas bieden.

  Tot eind 2014 wordt de vergoeding van een NIPT test in Nederland nog niet van het eigen risico van de zorgverzekering afgetrokken. Per 1 januari 2015 zal dit worden aangepast.

  Leave a reply →

Photostream