• Landelijke proef met NIPT test afgerond

  Over het hele land verspreid hebben zo’n 1300 zwangere vrouwen aan de proef met de NIPT test meegedaan. Nu de proef is afgerond zullen de resultaten de komende periode zorgvuldig worden geanalyseerd. Op basis van deze analyse zal de Gezondheidsraad het ministerie adviseren over de vraag of de NIPT test een standaardprocedure dient te worden. Tot dan is de NIPT test in Nederland alleen toegankelijk voor zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een kindje met het Downsyndroom, Edwardssyndroom of Patausyndroom.

  De NIPT test in het UMC Groningen

  Sinds april dit jaar hebben ruim 60 zwangere vrouwen in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een NIPT test gedaan. Deze nieuwe prenatale bloedtest maakt het mogelijk te beoordelen of een ongeboren vrucht het syndroom van Down, Edwards of Patau heeft. De test kan een vlokkentest of vruchtwaterpunctie vervangen. Belangrijk voordeel van de NIPT test is dat er geen risico op een miskraam bestaat.

  Overigens kan een NIPT test niet in alle gevallen een vruchtwaterpunctie vervangen. Wanneer het testresultaat wijst op aanwezigheid van het syndroom van Down, Edwards of Patau bij het ongeboren kindje, is alsnog een vruchtwaterpunctie nodig. Er is namelijk een kleine kans dat het testresultaat niet juist is en onterecht op de aanwezigheid van een van de syndromen wijst. Een vruchtwaterpunctie kan in dat geval uitsluitsel bieden.

  Landelijk gezien weinig deelnemers

  In Groningen wordt de NIPT test alleen in het Universitair Medisch Centrum aangeboden. Pas als er bij prenatale screening een verhoogde kans op het Downsyndroom, het Edwardssyndroom of het Patausyndroom is geconstateerd, komt een zwangere vrouw voor de NIPT test in aanmerking. Een dergelijk verhoogd risico kan met de combinatietest worden vastgesteld. Landelijk gezien wordt in Groningen door relatief weinig zwangere vrouwen voor een combinatietest en NIPT test gekozen.

  Mevrouw Bilardo, arts aan het UMCG, denkt dat dit te maken heeft met verschillende factoren. Aan de ene kant lijkt het syndroom van Down volgens de arts in de regio Groningen behoorlijk geaccepteerd te zijn. Aan de andere kant wijst ze op de kosten die met de test zijn gemoeid. Op het moment komen namelijk alleen zwangere vrouwen van boven de 35 jaar voor vergoeding van de test in aanmerking.

  Leave a reply →

Photostream