• TRIDENT studie

  Eind 2013 heeft de Gezondheidsraad minister Schippers van Volksgezondheid positief geadviseerd over de invoering van de Niet-invasieve prenatale test (NIPT test). De minister heeft dit advies overgenomen en besloten de 8 Nederlandse UMC’s, verenigd in het NIPT-consortium, een vergunning voor twee jaar te verlenen om de NIPT test als prenataal vervolgonderzoek aan te bieden.

  De NIPT test

  Bij de NIPT test wordt bloed van zwangere vrouwen afgenomen. In het bloed van de zwangere vrouw is DNA van het ongeboren kindje aanwezig. Dit DNA wordt in het laboratorium onderzocht op mogelijke chromosoomafwijkingen. Het voordeel van de NIPT test is dat het onderzoek geen risico op een miskraam met zich meebrengt. Dit in tegenstelling tot ander prenataal onderzoek als een vruchtwaterpunctie of vlokkentest. Vanwege het feit dat de screening zich richt op niet te behandelen afwijkingen of stoornissen, is een op de Wet op het Bevolkingsonderzoek gebaseerde vergunning vereist.

  Tweejarige vergunning

  De in het NIPT-consortium verenigde Nederlandse Universitair Medische Centra en beroepsorganisaties, bieden de NIPT test vanuit de zogenaamde TRIDENT studie aan. TRIDENT staat voor ‘Trial by Dutch laboratories for evaluation of non-invasive prenatal testing’.
  Deze vergunning is per 1 april 2014 voor een periode van twee jaar afgegeven. Na evaluatie van de resultaten van de TRIDENT studie zal de minister van Volksgezondheid besluiten tot het al dan niet opnemen van de NIPT test als onderdeel wordt van prenatale screening van zwangere vrouwen.
  Uit de TRIDENT studie zal moeten blijken de NIPT test in Nederland het best kan worden georganiseerd, aangeboden en uitgevoerd. Meer informatie over de NIPT test kunt u op de NIPT test pagina vinden.

  Komt u voor de TRIDENT studie en de NIPT test in aanmerking?

  Gedurende de looptijd TRIDENT studie komen in Nederland alleen zwangere vrouwen met een verhoogde kans op grond van de combinatietest in aanmerking voor de NIPT test; Slechts zwangere vrouwen met een verhoogd risico op een kindje met het syndroom van Down (trisomie 21), het syndroom van Edwards (trisomie 18) of het syndroom van Patau (trisomie 13) kunnen deelnemen. Deze vrouwen hebben nu dus naast een vruchtwaterpunctie en een vlokkentest een extra keuzemogelijkheid voor prenataal onderzoek in de vorm van de NIPT test. Overigens moeten ook zwangere vrouwen die ouder zijn dan 35 jaar eerst een combinatietest laten doen. Alleen vrouwen die op grond van andere medische redenen een verhoogde kans lopen, komen wel direct voor alle drie genoemde prenatale onderzoeken in aanmerking. Eerder geconstateerde chromosomale afwijkingen zoals een kindje met het syndroom van Down is een voorbeeld van zo’n medische reden. Een van de voordelen van de NIPT test is dat het grootste deel van de onderzochte vrouwen na een succesvolle test geen vruchtwaterpunctie of vlokkentest hoeft te laten doen.

  Komt u voor vergoeding van de kosten voor de NIPT test in aanmerking?

  Tot eind 2014 krijgt de bovenbeschreven groep zwangere krijgen NIPT test uit de basisverzekering vergoed.

  Leave a reply →

Photostream