• Vergoeding NIPT test kosten

  De minister van Volksgezondheid heeft besloten dat alle zwangere vrouwen met een positieve uitslag bij de combinatietest voor vergoeding van de kosten van een NIPT test in aanmerking komen. Dit betekent dat al deze vrouwen, ongeacht hun leeftijd, de NIPT test per 1 januari 2015 vergoed krijgen. Hiervoor zal het Besluit Zorgverzekering worden aangepast. Omdat het Besluit Zorgverzekering maar eens per jaar wordt aangepast, gaat de nieuwe regeling per 1 januari 2015 in.

  Overgangsregeling vergoeding Nipt test kosten en ander prenataal onderzoek

  Ten eerste betekent dit dat tot en met 31 december 2014:

  –  alle vrouwen die zwanger zijn en waarbij een verhoogd risico bij de combinatietest is geconstateerd, de NIPT test gratis kunnen laten uitvoeren. Er geldt daarbij geen leeftijdsgrens. Bovendien hoeft geen eigen risico worden bijgedragen;

  –   alleen zwangere vrouwen van boven de 35 de kosten voor de combinatietest vergoed krijgen;

  –   zwangere vrouwen van boven de 35 de kosten van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie vergoed krijgen. Ongeacht of zij een medische indicatie hebben.

  Nieuwe regeling vergoeding Nipt test kosten en ander prenataal onderzoek

  Ten tweede betekent dit dat per 1 januari 2015:

  –   zwangere vrouwen van boven de 35 die geen medische indicatie hebben de kosten van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie alleen vergoed krijgen als er bij hen een verhoogd risico bij de combinatietest is vastgesteld;

  –   alle zwangere vrouwen de kosten voor de combinatietest uit eigen zak moeten betalen;

  –   alle vrouwen met een verhoogd risico op basis van de uitslag van de combinatietest het vervolgonderzoek vergoed krijgen. Hierbij kan worden gekozen tussen de NIPT test, de vlokkentest of een vruchtwaterpunctie;

  –   alle zwangere vrouwen met een afwijkende uitslag bij de NIPT test wordt geconstateerd zowel de kosten van de vlokkentest als de vruchtwaterpunctie vergoed krijgen;

  –   zwangere vrouwen met een verhoogd risico op basis van de resultaten van de combinatietest de kosten van een vervolgonderzoek weliswaar vergoed krijgen, maar daarbij wel rekening moeten houden met het toepasselijke eigen risico.

  Leave a reply →

Photostream