• Wat is de NIPT test?

  De NIPT test is een nieuwe prenatale test die sinds april 2014 in Nederland wordt aangeboden. In België en Duitsland wordt deze test al langer aangeboden.
   
  In Nederland komt u als zwangere vrouw voor NIPT in aanmerking indien u volgens het resultaat van een combinatietest een verhoogd risico loopt op een kindje met het syndroom van Patau (trisomie 13), het syndroom van Edwards (trisomie 18) of het syndroom van Down (trisomie 21). Er kunnen ook andere medische redenen zijn waarom u tijdens uw zwangerschap in aanmerking komt voor een NIPT vervolgonderzoek.
   

  Het onderzoek

  nipt testBij een NIPT test wordt uw bloed afgenomen. Aangezien in uw bloed ook het DNA van de ongeboren vrucht aanwezig is, kan het erfelijk materiaal van de foetus in een laboratorium worden onderzocht op aanwezigheid van trisomie 13, 18 of 21. Een te grote hoeveelheid DNA van het trisomie 13, 18 of 21 chromosoom is namelijk een belangrijke indicatie voor het Patausyndroom, Edwardssyndroom of Downsyndroom.
   
  Hoewel u ook voor een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest kunt kiezen, loopt u bij deze traditionele prenatale vervolgtests het risico een miskraam te krijgen. Bij de NIPT test loopt u geen risico op een miskraam of andere schadelijke gevolgen voor uw ongeboren kindje.
   
  De test kan al vanaf de 10e week van uw zwangerschap worden uitgevoerd. In Nederland wordt de test doorgaans pas in een later stadium van uw zwangerschap aangeboden; nadat bij de combinatietest een verhoogd risico op trisomie is vastgesteld. Het duurt gemiddeld 2 à 3 weken voordat de uitslag bekend is.
   

  De uitslag van de test

  Een NIPT test heeft twee mogelijke uitkomsten. ‘Afwijkend’ of ‘niet-afwijkend’. In geval van een niet-afwijkende uitslag is de kans dat u kindje het Downsyndroom, Edwardssyndroom of het Patausyndroom heeft zo klein dat niet tot een vervolgonderzoek wordt geadviseerd. Hoewel een afwijkende uitslag een belangrijke aanwijzing is voor een aandoening bij uw ongeboren kindje, biedt de NIPT test daarover geen 100% zekerheid.
   
  Onderzoek onder zwangere vrouwen heeft uitgewezen dat de NIPT test bij een zwangere vrouwen die op grond van de combinatietest met een verhoogd risicoprofiel in 99% van de gevallen bij ongeboren kinderen trisomie 21 kan aantonen. Tevens is het mogelijk gebleken in 97% van de gevallen trisomie 18 en in 92% van de gevallen trisomie 13 aan te tonen.
   
  Ter bevestiging van een ‘afwijkende’ NIPT test uitslag is een vervolgonderzoek nodig. Dit kan een zowel met behulp van een vlokkentest als een vruchtwaterpunctie worden gedaan.
   

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream