• Vergoeding NIPT test kosten en ander prenataal onderzoek per 1 januari 2015

  Vanaf 1 januari 2015 krijgen vrouwen bij wie bij de combinatietest een verhoogde kans op een kindje met het syndroom van Down, het Edwardssyndroom of het Patausyndroom is vastgesteld de kosten van een NIPT test vergoed. Dit heeft onze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten. In het Besluit Zorgverzekering is opgenomen dat voortaan alle zwangere vrouwen met een verhoogd risico, ongeacht hun leeftijd, de NIPT test vergoed kunnen krijgen.

   

  Samengevat houdt de nieuwe regeling voor de vergoeding van NIPT test kosten en ander prenataal onderzoek in dat vanaf 1 januari 2015:

   

  – alle zwangere vrouwen bij wie bij de combinatietest een verhoogde kans is geconstateerd, in aanmerking komt voor vergoeding van een vervolgonderzoek vergoed. Zij kunnen dan kiezen voor zowel een vruchtwaterpunctie, een vlokkentest als een NIPT test;

  – alle vrouwen met een afwijkende NIPT testuitslag de kosten van de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie vergoed krijgen;

  – voor vrouwen met een verhoogde kans op grond van de combinatietest er wel een eigen risico geldt voor een eventueel vervolgonderzoek;

  – zwangere vrouwen van 36 jaar en ouder zonder medische indicatie een vruchtwaterpunctie of vlokkentest slechts in geval van een verhoogd risico bij de combinatietest vergoed krijgen;

  – de combinatietest voor alle vrouwen voor eigen rekening komt.

   

  Vergoeding van de NIPT test kosten en ander prenataal onderzoek tot 1 januari 2015

  Indien u op grond van de combinatietest een verhoogde kans heeft op een kindje met een het Downsyndroom, syndroom van Edwards of syndroom van Patau kunt u voor een vervolgonderzoek kiezen. U komt dan in aanmerking voor een NIPT test, een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest. Uw zorgverzekeraar vergoedt in zo’n geval vergoed de kosten van deze onderzoeken. Bent u ouder dan 35 jaar of heeft u een medische indicatie? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar ook zonder voorgaande combinatietest de kosten voor zowel een vruchtwaterpunctie als voor een vlokkentest.

  Uitgebreid informatief gesprek
  Wilt u zich laten screenen op het syndroom van Down? Dan gaat aan het prenatale onderzoek in ieder geval een informatief gesprek vooraf. Tijdens dit gesprek krijgt u van uw huisarts, gynaecoloog of verloskundige uitgebreide informatie over het onderzoek en over de aandoeningen waar onderzoek naar wordt gedaan. Daarnaast krijgt u uitgebreide uitleg en informatie over de wijze van onderzoeken en wat de uitslag van het onderzoek inhoudt. De kosten voor dit gesprek worden volledig door uw zorgverzekering vergoed.

  De combinatietest
  Bent u ouder dan 35 jaar of heeft u een medische indicatie voor een prenataal onderzoek?
  Dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten van de combinatietest onder uw basis zorgverzekering.

  Bent u jonger dan 36 jaar en heeft u geen medische indicatie voor een prenataal onderzoek?
  Dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten van de combinatietest niet onder uw basis zorgverzekering. Indien u een aanvullende zorgverzekering heeft is het mogelijk dat de combinatietest wel onder de dekking van uw aanvullende zorgverzekering valt.

  Uw huisarts, gynaecoloog of verloskundige kan u informeren over de kosten van een combinatietest. In dit geval komen de gesprekskosten en de kosten van de combinatietest slechts voor vergoeding in aanmerking in het geval dat de partij waar u het prenataal onderzoek laat uitvoeren een zorgovereenkomst met een van de regionale centra voor prenataal onderzoek heeft gesloten. Het is raadzaam hier van tevoren bij uw huisarts, gynaecoloog of verloskundige navraag naar te doen. Vraag van tevoren ook bij uw aanvullende zorgverzekeraar na of zij een (zorg)contract met de partij waar het prenataal onderzoek wordt uitgevoerd hebben.

  Hier (via ‘wat kost de combinatietest’ onder ‘veelgestelde vragen’) kunt u nagaan welke huisartsen, gynaecologen en verloskundigen een dergelijke overeenkomst van een regionaal centrum voor prenatale screening hebben gesloten.

   

  Samengevat betekent dit dat voor de vergoeding van NIPT test kosten en ander prenataal onderzoek tot en met 31 december 2014 gold dat:

   

  – alle zwangere vrouwen met een verhoogde kans op grond van de combinatietest, de NIPT test vergoed krijgen. Er is geen minimum leeftijd voor het onderzoek geldt geen eigen risico;

  – alleen vrouwen van 36 jaar en ouder in aanmerking komen voor vergoeding van de combinatietest.

  – vrouwen van 36 jaar en ouder met en zonder medische indicatie voor vergoeding van een vruchtwaterpunctie en vlokkentest in aanmerking komen.

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream